Kategori: Siguria Digjitale

Shape Image
Shape Image

Siguro fjalëkalimin tuaj

Hackers may target you specifically because of your work and try to gain access to your online accounts to do so.  Rule number one: Always create long passwords. Hackers often use computer programs that can guess an extremely high number of password combinations, especially weak ones. A strong password is made up of more than

Më shumë
Sigurimi i Emailit

Sigurimi i Emailit

Gazetarët e pavarur shpesh përdorin email për të komunikuar me redaktorët, kolegët dhe burimet, si dhe me familjen e miqtë. Si rezultat, llogaria juaj ka të ngjarë të përmbajë një sasi të konsiderueshme të dhënash për ju dhe kontaktet tuaja, kështu që nëse emaili juaj komprometohet, mund t’ju rrezikojë ju, familjen tuaj, kolegët tuaj dhe

Më shumë

Enkriptimi

Properly used, encryption is the best option to keep information and communications as secure as possible. At its simplest, encryption works by using a mathematical formula to scramble data, which can only be unscrambled with a specific key and/or pass phrase. As a journalist, you store and transmit a great deal of information – some

Më shumë
1 2 3 4 5